Polityka prywatności

1. Ochrona InformacjiGoteiarena.com gromadzi dane graczy przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania strony przestrzegając prawa do ochrony prywatności. Gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z gry, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

2. Pliki Cookies i LocalstorageGoteiarena.com stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników. W localstorage przeglądarki natomiast magazynowane są informacje o bieżących ustawieniach użytkownika.

3. Zmiana danychGoteiarena.com umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie ustawień konta istnieje możliwość zmiany hasła dostępu oraz adresu e-mail przypisanego do konta.